พงษ์เจษฎา ค้าวัสดุ จำกัด

บริษัท พงษ์เจษฎา ค้าวัสดุ จำกัด

ที่อยู่ : 111/1 ซอยลาดพร้าว 87   เขตวังทองหลาง กทม 10310
เบอร์โทรศัพท์ :02-9323798, 02-9323688, 086-3267657

เวลาเปิด

เปิดทุกวัน
เวลา 8.00 น.- 17.00 น.

086-3267657

0863267657

products and services

อิฐมอญก้อนใหญ่ 3 รู

อิฐมอญรูก้อนเล็ก (อิฐมอญข้างลาย)
ขนาด 3.00×6.00 x 14.00 ซม.

อิฐมอญก้อนใหญ่ 2 รู
ขนาด 5.00 x 6.00 x 15.00 ซม.

อิฐมอญก้อนใหญ่ 4 รู
ขนาด 5.00 x 6.00 x 15.00 ซม.

อิฐมอญตันเครื่อง
ขนาด 3.00 x 6.00 x 14.00 ซม.

อิฐมอญตันมือ หรือ อิฐมอญโบราญ
ขนาด 3.50 x 6.50 x 14 ซม.

อิฐมอญ มอก. 77-2545
ขนาด 4.00 x 6.50 x 14.00 ซม.

อิฐมอญตันมือก้อนใหญ่