อิฐรอส่งลูกค้า

อิฐมอญก้อนใหญ่ 2 รู สุกเต็มเตารอส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ อิฐมอญก้อนใหญ่ 2 รู เป็นอิฐมอญที่มีความ แกร่ง แข็งแรง ทนทาน ก่อเร็ว ประหยัดต้นทุน อิฐสุกเต็มเตาเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้า ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะค่ะ