อิฐแพคพาเลทรอส่งให้ลูกค้า

 

เรามีบริการอิฐแพทใส่พาเลท ส่งให้ลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ง่าย ต่อการขนส่ง และขนย้านขึ้นที่สูง หรือย้ายไปยังจุดก่อ อิฐจะเสียหายน้อยมาก หรือไม่มีเสียหายเลยจากการแตกหักเวลาขนย้ายอิฐ