อิฐมอญตันมือ ซอยแบริ่ง

อิฐมอญตันมือ

อิฐมอญโบราณ หรืออิฐมอญตันมือ ส่งให้คุุณชัชชัย ซอยแบรื่ง สมุทรปราการ ไปใช้ก่อผนังทั้งโครงการ อิฐมอญตันมือ เป็นอิฐมอญต้นกำเนิดของอิฐมอญที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโบราณ ถ้าเราสังเกตตามสถานที่โบราณต่าง ๆ  เราจะเห็นว่าก่อด้วยอิฐมอญแดง ซึ่งมีความแกร่ง แข็งแรง ทนทาน และปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และอิฐมอญตันมือถือเป็นอิฐมอญที่นิยมใช้กันมากในการนำไปใช้ก่อผนังเพราะ แกร่ง แข็งแรง ทนทาน ฉาบง่าย ก่อไว