อิฐแพคกระสอบ

อิฐมอญของเรามีแพคใส่กระสอบ ส่งให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าเวลาเคลื่อนย้าย หรือส่งต่อให้กับผุ้รับเหมา การแพคอิฐใส่กระสอบแทบจะไม่เกิดความเสียหายเลย เหมาะกับลูกค้าที่เป็นร้านค้า เพื่อนำไปขายต่ออีกที