อิฐมอญแดง 2 รู

อิฐมอญก้อนใหญ่ 2 รู ส่งให้กับ บริษัท เพอร์เฟคฯ ที่อัญสัมชัน ซ.18 ไปใช้ก่องานผนังที่โครงการ อิฐส่งถึงหน้างานเรียบร้อยแล้ว อิฐมอญก้อนใหญ่ 2 รู เป็นอิฐมอแกร่ง แข็งแรง ประหยัดต้นทุน การก่อ ประหยัดปูน  งานก่อได้เร็ว ฉาบง่ายผู้รับเหมาส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้กัน