อิฐ Handmade

อิฐมอญตันมือ หรือ เรียกอีกทีว่าอิฐมอญโบราณ เป็นอิฐมอญชนิดที่ทำหรือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว น่าจะตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพราะถ้าเราดูจากโบราณสถานต่าง ๆ จะก่อด้วยอิฐมอญ  อิฐมอญตัวนี้เป็นอิฐที่มีขั้นตอนการทำจากแรงงานคนทำทุกขั้นตอน หรือพูดว่า อิฐ Handmade แต่ปัจจุบันได้มีมากมายหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน อิฐมอญตันมือมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ใช้งานได้ดี ก่อ ฉาบ ได้เร็ว เป็นที่นิยมของผู้รับเหมาและเจ้าของบ้าน (ตามรูปด้านบนเป็นอิฐตันมือส่งให้ลูกค้าไปก่อบ้านพักอาศัยทั้งหลัง)