อิฐมอญ มอก.ส่งบ่อวิน

อิฐมอญ มอก.77-2545 ส่งหน่วยงานที่บ่อวิน ให้กับ บจก.นราชาญ ไปใช้งานก่อสร้างทั้งโครงการ อิฐมอญ มอก.เป็นอิฐที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงอุตสากรรมรับรอง คุณภาพของอิฐมอญ ลักษณะที่เห็นชัดจากอิฐตัวอื่นคือ บนตัวอิฐจะมีคำว่า มอก.ปรากฏบนตัวอิฐและบอกชนิดของอิฐ ว่าเป็น มอก.แบบไหนส่วนตัว มอก.77-2545 เป็นอิฐมอก. แบบไม่มีรู บนตัวอิฐจะพิมพ์ มอก.77-2545 หากสนใจรายละเอียด 02-9323798-9 www.pongjadesasa.com