ขี้เถ้าแกลบทำอิฐมอญ

ขี้เถ้าแกลบ คือ แกลบที่ผ่านการเผาแล้วกลายเป็นผงเล็ก ๆ มีสีเทา ไม่มีสิ่งใด ๆ ปะปนมากับขึ้เถ้า  เรานำขี้เถ้าแกลบมาผสมในการทำอิฐมอญ โดยจะผสมไปกับดินเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของตัวอิฐเวลาเผาอิฐจะได้สุกดีและมีความยืดหยุ่นเวลาใช้งาน ขี้เถ้าแกลบที่นำมาใช้ในการทำอิฐ เราจะทำการคัดแยกออกมาโดยจะคัดเศษไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ปนมาออกให้หมด เพราะหากมีวัสดุที่ไม่ใช่ขึ้เถ้าแกลบ ปนมากับขึ้เถ้าเวลาเอามาผสมทำอิฐจะทำให้อิฐเกิดความเสียหาย เช่น อิฐแตก อิฐหัก หรือบางทีเศษวัสดุนั้นเข้าไปติดกับเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้ ซึ่งขึ้เถ้าแกลบที่ใช้เราได้มาจาก แกลบที่เรานำมาเผาอิฐมอญอีกทีหนึ่ง..