ส่งอิฐ มอก.77-2545 ตลิ่งชั่น

อิฐ มอก.

อิฐ มอก.77-2545 ส่งให้คุณไผ่ ไปก่อผนังบ้านทั้งโครงการ อิฐส่งถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วค่ะ อิฐมอญ มอก. มีแบบให้เลือกว่าลูกค้าต้องการมอก. แบบมีรูหรือแบบไม่มีรู ทั้งสองแบบนี้ ราคาจะแตกต่างกัน แบบมีรู คือ มอก153-2540 แบบนี้ราคาต้นทุนจะสูงกว่า ความยาวจะยาวกว่า มอก.77-2545 การใช้งานก็ใช้ก่อเหมือนกัน แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าของงานต้องการตัวไหน ความแข็งแรง แกร่ง ทนทาน เหมือนกัน สนใจติดต่อ 02-932-3798-9

อิฐ มอก. อิฐ มอก.