อิฐมอญก้อนใหญ่ 4 รู

อิฐมอญ4รู2อิฐมอญ4รู1

อิฐมอญก้อนใหญ่ 4 รู ส่งให้ลูกค้าบจก.พีระฟาร์ม ที่อำเภอท่าหลวง จ.สระบุรี ไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งโครงการ อิฐมอญก้อนใหญ่ 4 รู เป็นอิฐมอญที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาอิฐมอญก่อสร้าง เหมาะกับงานที่ต้องการงานก่อที่รวดเร็ว  อิฐมีความแกร่ง แข็งแรง ทนทานดีมาก ๆ