ราคาอิฐมอญแดง ราคาอิฐมอญก้อนละ ประมาณเท่าไหร่ พร้อมอธิบายปัจจัยเรื่องราคา

การกำหนดราคาอิฐมอญ อิฐมอญแดงจะต้องมีราคาเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้

 1. ดิน  ดินที่ใช้ทำอิฐมอญแต่ละชนิดราคาไม่เท่ากัน
 2. แกลบ  ถือเป็นตัวที่กำหนดราคาอิฐมอญที่สำคัญ เพราะแกลบราคาขึ้นอยู่กับเจ้าของโรงสีข้าวเป็นผู้กำหนดราคา
 3. ค่าแรง ค่าแรงคนงาน อิฐมอญแดงต้นทุนค่าแรงการทำอิฐแต่ละชนิดค่าแรงทำอิฐจะไม่เท่ากันซึ่ง จะรวมถึงค่าแรงเผาอิฐและตั้งเตาเผาอิฐด้วย ค่าแรงบางทีจะมีการปรับค่าแรงขึ้น หรือ ลงตามช่วงฤดูกาลด้วย
 4. ค่าบรรทุกสินค้า จะคิดตามระยะทางที่ลูกค้าให้ส่งอิฐมอญ
 5. ค่าแรงงานคนงานหาบอิฐมอญขึ้น-ลงจากรถบรรทุก ค่าแรงจะแตกต่างกันตามชนิดของอิฐมอญแดง
 6. จำนวนอิฐมอญที่ลูกค้าสั่งซื้อ                                                                                                                                                                                                                                                             ราคาอิฐมอญประมาณการ ราคาส่งในกรุงเทพฯ และปริมณทล
  1.  ราคาอิฐมอญตันมือ                   ราคา   0.80-0.85   บาท /ก้อน
  2.  ราคาอิฐมอญรูข้างลาย              ราคา   0.50-0.55   บาท/ก้อน
  3.  ราคาอิฐมอญก้อนใหญ่ 2 รู        ราคา    0.83-0.85   บาท/ก้อน
  4.  ราคาอิฐมอญก้อนใหญ่ 4 รู         ราคา    1.00-1.05    บาท/ก้อน
  5.  ราคาอิฐมอญ มอก.77-2545       ราคา    1.00-1.05    บาท/ก้อน                                                                                                                                                                              หมายเหตุุ   ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้                                                                                                                                                                                                                              ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7%)11954625_898087206933222_7656274012547066281_n

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.