อิฐมอญโบราณ

อิฐมอญ              อิฐมอญโบราณ หรือ เรียกอีกที ว่าอิฐมอญตันมือ ที่เรียกอิฐมอญโบราณเนื่องจากอิฐมอญตัวนี้เป็นอิฐมอญแดงที่มีการทำขึ้นหรือ ผลิตกันตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว น่าจะเริ่มตั้งแต่อโยธยา ชาวเมืองจะนำอิฐมอญมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็น วัดวาอารามหลวงต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราสังเกตกันตามสถานที่โบราณต่าง ๆ  จะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ปูชนียสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงแบบตันมือทั้ง นั้น เนื่องจากสมัยนั้นเครื่องจักรยังไม่มี อิฐมอญโบราณเป็นอิฐที่ใช้แรงงานคนทำทั้งหมด ตั้งแต่ปั้นดินจนถึงอิฐสุก และส่วนผสมของอิฐมอญโบราณก็จะแตกต่างจากอิฐที่ทำจากเครื่อง คือ มีส่วนผสมของ ดิน แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และการผสมส่วนต่าง ๆ  จะต้องให้พอดีหากผสมไม่ดีจะทำอิฐที่ออกมาไม่แกร่ง อิฐยุ้ยง่าย นำไปใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้อิฐมอญโบราณยังมีผิวของก้อนอิฐที่ไม่เรียบเนียน แต่ถือว่าเป็นอิฐที่ใช้ดี ใช้ง่ายเหมาะแก่งานก่อ งานฉาบ ช่างใช้แล้วบอกต่อ

11745566_875545292520747_7328932483010132421_n

การ ทำอิฐมอญโบราณ ที่เห็นในรูปคือลานตากอิฐมอญ อิฐมอญตันมือหรืออิฐมอญโบราณจะต้องใช้พื้นที่ในการตากมาก เนื่องจาก การตากหรือการทำจะแตกต่างจากอิฐที่ำทำจากเครื่อง อิฐมอญตันมือจะตากอิฐโดยแบกับพื้นดินเลย ไม่ต้องใช้รองตากอิฐ เวลาตากจะเรียงอิฐเป็นแถวให้เสมอกัน เืพื่อง่ายแกการกลับตัวอิฐตากอีกด้านหนึ่งและง่ายต่อการเก็บอิฐ การตากอิฐมอญโบราณคนทำต้องขยันกลับด้านอิฐให้โดนแดดทุก ๆ ด้าน และต้องใช้ไม้ตบตัวอิฐให้อิฐไม่งอเวลากลับตัวอิฐ และลานตากอิฐต้องโรยขี้เถ้าแกลบเสมอเวลาทำอิฐเพื่อ อิฐจะได้ไม่ติดกับดินที่ลานและง่ายแก่การกลับตัวอิฐและเพื่อให้ได้อิฐที่ออก มาสวย แกร่ง ทนทาน แข็งแรง

อิฐมอญ

อิฐมอญ              อิฐมอญโบราณ หรือ เรียกอีกที ว่าอิฐมอญตันมือ ที่เรียกอิฐมอญโบราณเนื่องจากอิฐมอญตัวนี้เป็นอิฐมอญแดงที่มีการทำขึ้นหรือ ผลิตกันตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว น่าจะเริ่มตั้งแต่อโยธยา ชาวเมืองจะนำอิฐมอญมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็น วัดวาอารามหลวงต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราสังเกตกันตามสถานที่โบราณต่าง ๆ  จะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ปูชนียสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงแบบตันมือทั้ง นั้น เนื่องจากสมัยนั้นเครื่องจักรยังไม่มี อิฐมอญโบราณเป็นอิฐที่ใช้แรงงานคนทำทั้งหมด ตั้งแต่ปั้นดินจนถึงอิฐสุก และส่วนผสมของอิฐมอญโบราณก็จะแตกต่างจากอิฐที่ทำจากเครื่อง คือ มีส่วนผสมของ ดิน แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และการผสมส่วนต่าง ๆ  จะต้องให้พอดีหากผสมไม่ดีจะทำอิฐที่ออกมาไม่แกร่ง อิฐยุ้ยง่าย นำไปใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้อิฐมอญโบราณยังมีผิวของก้อนอิฐที่ไม่เรียบเนียน แต่ถือว่าเป็นอิฐที่ใช้ดี ใช้ง่ายเหมาะแก่งานก่อ งานฉาบ ช่างใช้แล้วบอกต่อ

11745566_875545292520747_7328932483010132421_n

การ ทำอิฐมอญโบราณ ที่เห็นในรูปคือลานตากอิฐมอญ อิฐมอญตันมือหรืออิฐมอญโบราณจะต้องใช้พื้นที่ในการตากมาก เนื่องจาก การตากหรือการทำจะแตกต่างจากอิฐที่ำทำจากเครื่อง อิฐมอญตันมือจะตากอิฐโดยแบกับพื้นดินเลย ไม่ต้องใช้รองตากอิฐ เวลาตากจะเรียงอิฐเป็นแถวให้เสมอกัน เืพื่อง่ายแกการกลับตัวอิฐตากอีกด้านหนึ่งและง่ายต่อการเก็บอิฐ การตากอิฐมอญโบราณคนทำต้องขยันกลับด้านอิฐให้โดนแดดทุก ๆ ด้าน และต้องใช้ไม้ตบตัวอิฐให้อิฐไม่งอเวลากลับตัวอิฐ และลานตากอิฐต้องโรยขี้เถ้าแกลบเสมอเวลาทำอิฐเพื่อ อิฐจะได้ไม่ติดกับดินที่ลานและง่ายแก่การกลับตัวอิฐและเพื่อให้ได้อิฐที่ออก มาสวย แกร่ง ทนทาน แข็งแรง

อิฐมอญ

อิฐมอญ              อิฐมอญโบราณ หรือ เรียกอีกที ว่าอิฐมอญตันมือ ที่เรียกอิฐมอญโบราณเนื่องจากอิฐมอญตัวนี้เป็นอิฐมอญแดงที่มีการทำขึ้นหรือ ผลิตกันตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว น่าจะเริ่มตั้งแต่อโยธยา ชาวเมืองจะนำอิฐมอญมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็น วัดวาอารามหลวงต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราสังเกตกันตามสถานที่โบราณต่าง ๆ  จะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ปูชนียสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงแบบตันมือทั้ง นั้น เนื่องจากสมัยนั้นเครื่องจักรยังไม่มี อิฐมอญโบราณเป็นอิฐที่ใช้แรงงานคนทำทั้งหมด ตั้งแต่ปั้นดินจนถึงอิฐสุก และส่วนผสมของอิฐมอญโบราณก็จะแตกต่างจากอิฐที่ทำจากเครื่อง คือ มีส่วนผสมของ ดิน แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และการผสมส่วนต่าง ๆ  จะต้องให้พอดีหากผสมไม่ดีจะทำอิฐที่ออกมาไม่แกร่ง อิฐยุ้ยง่าย นำไปใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้อิฐมอญโบราณยังมีผิวของก้อนอิฐที่ไม่เรียบเนียน แต่ถือว่าเป็นอิฐที่ใช้ดี ใช้ง่ายเหมาะแก่งานก่อ งานฉาบ ช่างใช้แล้วบอกต่อ

11745566_875545292520747_7328932483010132421_n

การ ทำอิฐมอญโบราณ ที่เห็นในรูปคือลานตากอิฐมอญ อิฐมอญตันมือหรืออิฐมอญโบราณจะต้องใช้พื้นที่ในการตากมาก เนื่องจาก การตากหรือการทำจะแตกต่างจากอิฐที่ำทำจากเครื่อง อิฐมอญตันมือจะตากอิฐโดยแบกับพื้นดินเลย ไม่ต้องใช้รองตากอิฐ เวลาตากจะเรียงอิฐเป็นแถวให้เสมอกัน เืพื่อง่ายแกการกลับตัวอิฐตากอีกด้านหนึ่งและง่ายต่อการเก็บอิฐ การตากอิฐมอญโบราณคนทำต้องขยันกลับด้านอิฐให้โดนแดดทุก ๆ ด้าน และต้องใช้ไม้ตบตัวอิฐให้อิฐไม่งอเวลากลับตัวอิฐ และลานตากอิฐต้องโรยขี้เถ้าแกลบเสมอเวลาทำอิฐเพื่อ อิฐจะได้ไม่ติดกับดินที่ลานและง่ายแก่การกลับตัวอิฐและเพื่อให้ได้อิฐที่ออก มาสวย แกร่ง ทนทาน แข็งแรง

อิฐมอญvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.